O našoj župi

Oko 1700. godine spominje se da je jedan dio naselja Borajna, Cerov Dolac i Pogana Vlaka pripadala  župnoj crkvi u Ružićima, dok su ostala naselja Višnjica, Ledinac i Medovići pripadala Župi Rasno s područja Širokog Brijega. Župa sv. Terezije Male prvi puta je utemeljena 1873. godine. Fra Ilija Leko je htio osnovati župu Svetog Križa pa je sagradio kapelicu na svojem imanju. Ta kapelica je kasnije postala obiteljska kuća. Tada je župa brojala 137 obitelji. Jedna priča kaže da je crkva trebala biti izgrađena na uzvisini koja se zove „Ercegov tor“, a koja se nalazi između Ledinca i Podledinca, jer je to bila otprilike sredina teritorije Donjih Mamića. Budući da se problem u svezi sa sjedištem župe nije mogao riješiti, od 1878. godine, Podledinac, Ledinac, Medovići i Višnjica se ponovno nalazi u sastavu župe Rasno, dok dio Borajne, Pogana Vlaka i Cerov Dolac ostaju dio Župe sv. Ivana Krstitelja u Ružićima.

Definitivno je utemeljena kao župa 3. listopada 1930. na osnovi odluke biskupa fra Alojzija Mišića odvajanjem pojedinih sela od Rasna, Gruda i Ružića. Tada su župi na Ledincu pripadali svi zaseoci iz Donjih Mamića. Kasnije se osnivaju nove župe najprije, župa sv. Antuna Padovanskog u Cerovu Docu 1971., kojoj pripadaju dio Borajne, Cerov Dolac, dio Ružića i dio Pogane Vlake. I ovdje je bio prisutan određeni bunt stanovnika koji nije htio pripasti novim župama jer su bile dijecezanske, dok je stare župe Ružići i Rasno bile fratarske.

Crkva i župa na Ledincu, u Širokorobriješkom dekanatu, jedina je u Hercegovini podignuta u čast sv. Maloj Tereziji. Bila je to želja njezina prvog župnika don Ante Čule (1930. – 1970.), a onda i uz pristanak mostarskoga biskupa Alojzija Mišića.

Gradnja crkve negdje oko 1938. godine

Župnik je počeo graditi veliku crkvu s namjerom da tu bude svetište svete Male Terezije (sv. Terezija iz Lisieuxa, sv. Terezija od Djeteta Isusa i Božjeg Lica) za čitav ovaj kraj. Prvi župnik don Ante Čule vodio je župu od utemeljenja 1930. godine pa sve do svoje smrti 1972. godine.

Don Ante je rođen 23. 2. 1903. u Čulama, od oca Jure (Juriše) i majke Jake r. Šarac. Gimnaziju je pohađao u travničkom sjemeništu od 1917.-1926., bogosloviju u Sarajevu od 1926.-1930. Zaređen je za svećenika u Mostaru, 30. 3. 1929. Imenovan je 3. 10. 1930. župnikom novoformirane župe na Ledincu gdje je ostao župnikom sve do 1970., punih 40 godina. Na Ledincu je započeo 1932. graditi župnu crkvu koju je dao posvetiti sv. Maloj Tereziji. Umirovljen je 1970. ali je i dalje ostao na Ledincu skupa s novoimenovanim ledinačkim župnikom don Petrom Vuletićem Šjorom. Umro je 28. 1. 1972. na Ledincu. Na ledinačkom groblju pored crkve je i pokopan. Na njegovu nadgorbnom spomeniku nalazi se skladni epitaf: „I mrtav pastir u sjeni hrama na vječnoj straži stoji s nama.“

Sjećamo se svih bivših župnika: pok. don Ante Čule (1930.-1970.), pok. don Petra Vuletića – Šjora (1970.-1976.), pok. don Ace Aleksandra Borasa (1976.-1978.), don Krešimira Pandžića (1978.-1993.), don Drage Bevande (1993.-1998.), pok. don Zdravka Ivankovića (1998.-2007.) te don Joze Ančića (2007.-2019.).

Sadašnji župnik je don Ivan Kordić (r.1956., Grljevići).

Don Ivan Kordić rođen je 10. siječnja 1956. u Grljevićima, u istoimenoj župi, općina Ljubuški. Roditelji su mu Stojan i Mila r. Babić. Prva četiri razreda osnovne škole završio je u Grljevićima (1961.-1965.) a sljedeća četiri u Vitini (1965.-1969.). Klasičnu gimnaziju započeo je 1969. u Nadbiskupskom sjemeništu u Zagrebu a završio 1974. godine u Nadbiskupskom sjemeništu u Splitu. Filozofski i teološki studij završio je na Vrhbosanskoj katoličkoj teologiji u Sarajevu (1974.-1981.) uz jednu godinu prekida kada je služio vojsku u Tuzli (1976.-1977.). Za đakona Mostarsko-duvanjske biskupije zaredio ga je u Mostaru 7. prosinca 1980. biskup Pavao Žanić a za svećenika isti biskup 29. lipnja 1981., također u Mostaru. Ujesen iste godine imenovan je župnim vikarom u Šipovači-Vojnićima (1981.-1983.), zatim je istu službu obnašao u župi Gradina (1983-1984.). Za župnoga vikara u Studencima imenovan je 5. rujna 1984. gdje je ostao do 1988. godine. Nakon toga imenovan je 22. kolovoza 1988. župnikom u Čeljevu kod Čapljine, odakle je 2002. godine premješten za župnika u susjedno Dračevo, a 2008. za župnika u Gabelu.Iz Gabele prelazi u susjednu Čapljinu gdje ostaje sve do listopada . 2019.g kad prelazi na Ledinac.